odwodnienia liniowe

Metamorfozy klimatyczne - z coraz częstszymi i bardzo gwałtownymi burzami w równym poziomie stają się uciążliwym impulsem, powodując liczne podtopienia. Bez sposobnych rozstrzygnięć technologicznych bylibyśmy zdani tylko na swoje zdolności radzenia sobie podczas gwałtownych opadów deszczu. Bez względu na doświadczenie, liczba powstających wtedy niebezpiecznych momentów na drogach istniałaby w parze z kosztownymi naprawami. W ogóle woda na jezdni to wielkie niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nawet kilkumilimetrowa warstwa nawierzchni wody prawdopodobnie sprawić, że nasz samochód będzie wręcz pływał, czyli tracił przyczepność. W połączeniu z obrotami silnika przenoszonymi na osie pojazdu uczyni, że koła będą tworzyć zawirowania strumieni wodnych, zmniejszając tym samym widoczność na drodze. Tak więc nadzwyczaj znaczącym aspektem jest, aby wodę z opadów atmosferycznych odprowadzić w jak najszybszym czasie i na jak najkrótszym wymiarze drogi. Nadmienić trzeba również o ryzyku wypadków samochodów transportowych, przeznaczonych do transportu m. in. łatwopalnych cieczy lub szkodliwych substancji tj. oleju czy chemikaliów. Unikatowość struktury odwodnień liniowych powinna polegać na aktywnym działaniu na polu zapobiegania dostaniu się szkodliwych substancji do gleby. W dzisiejszych czasach konstrukcje rynien szczelinowych, montowanych w odwodnieniach są odporne na działania chemikaliów, tak więc większe skupienie projektantów oraz inżynierów pada na szukaniu rozwiązań, odnoszących się powiększania wydajności pochłaniania i błyskawicznego odprowadzania wody i różnych substancji. Czasem jadąc dowolnym środkiem transportu, zauważyliśmy u poboczy dróg coś na kształt koryta, statystycznie w kolorach zbliżonego do białego. To nic innego jak odwodnienie liniowe, sporządzone z żelbetonu. Prezentują podstawę przy budowaniu dróg i autostrad, potrzebne stają się przy stawianiu tuneli, gdzie podobnie stosuje się kanalizację, służącą do odprowadzania wody. Taka kanalizacja z odwodnieniami powinna zwyczajnie przyjąć sto litrów na sekundę, na odcinkach nie przekraczających długości pięćdziesięciu metrów. Po wszelkim takim odcinku odwodnienia powinny być zabezpieczone oraz związane z syfonami albo studniami z przegrodą. Żelbetowe konstrukcje odwodnień stosowane są przede wszystkim tam, gdzie drogi posiadają stosunkowo mały wzdłużny pochylenie powierzchni terenu, a są to obszary odnoszące się do m. in. zakrętów, pagórków czy środków jezdni, gdzie pasy ruchu spinają się ze sobą. Każde opady oraz brud mieszają się ze sobą, tworząc stosunkowo niebezpieczną maź, lecz ona nie powinna być odprowadzana na okoliczne tereny. W zależności od terenów ochrony wód, woda opadowa w większości trafów musi być odprowadzana za pomocą szczelnych rynien oraz rurociągów z terenów ochrony. Odwodnienia liniowe z żelbetu w dwóch typach - z krawężnikiem i bez są znakomitymi rozwiązaniami w tym zakresie oraz spełniają swoją funkcję idealnie, gwarantując zarazem prawidłowe funkcjonowanie przepływu biologicznego. Oprócz dróg i autostrad, odwodnienia liniowe spotkamy też w przemyśle m. in. na halach magazynowych, myjniach lub przy centrach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo zalania wodą lub innymi substancjami podłoża. Spełniają one wówczas wszystkie zasadne specyfikacji bezpieczeństwa odprowadzania substancji, mając za poręczenia zabezpieczać grunt oraz najbliższe otoczenie przed niespodziewanym zalaniem. Dzięki akuratnym właściwościom pochłaniania mogą w sposób miarodajny transportować płyny do prawidł owego miejsca przeznaczenia. Z miejsc przemysłowych woda jest bardziej zanieczyszczona, więc projekt kanalizacji winien brać w rachubę odprowadzanie płynów do odpowiednich oczyszczalni. Przekrój odpływów dla odwodnień wszelkiego modelu dla przemysłu jest zazwyczaj wzmacniany, przez co zwiększa się jego solidność na dodatkowe obciążenia, związane z odprowadzaniem dużych i gwałtownych napływów wody lub pozostałych substancji. Są też bardziej odporne na wstrząsy i drgania wywołane transportem i przemieszczaniem się ciężkich pojazdów, maszyn po odwodnieniach. Stosowna mieszanina betonu jest optymalizowana pod daną inwestycję pod kątem odporności z uwzględnieniem najnowszego stanu zaawansowania technicznego. Przede wszystkim jest to beton mocny na ściskanie, a w połączeniu z dużą odpornością na rozciąganie użytej stali (powstaje żelbeton), odwodnienia liniowe są w stanie ścierpieć naprężenia dynamiczne oraz statyczne. Po wylaniu formy odwodnienia i po procesie utwardzania prawdopodobnie wytrzymać nadzwyczaj ogromny nacisk ciężkich wózków widłowych i transporterów (do nawet stu dwudziestu ton). To mogą być jakkolwiek obciążenia chwilowe, aczkolwiek nie należy eliminować długotrwałych obciążeń albo występowaniu dużych sił bocznych na oś rynny odwadniającej. Wtedy wskazane jest zastosować rynny z przerywaną szczeliną, mającą za funkcja rozmieścić ciężar na całej długości fragmentu odwodnienia. Jeden taki kawałek, łączony z następującymi na zakładkę, może wynosić maksymalnie cztery metry. W razie bardziej zawikłanych kształtem podłoży o nietypowym kształcie, jest prawdopodobieństwo zakupu odwodnień z kształtkami lub innymi elementami kątowymi o możliwie wszelkim stopniu zakrzywienia. Ze względu na przeróżne konstrukcje, mogłoby się wydawać, że potrzeba co do poniektórych rodzajów odwodnień specjalne fundamenty i jest to jak w najwyższym stopniu naturalne. Przy znacznych obciążeniach dla odwodnień, istnieje alternatywa zapadnięcia całej instalacji, tak więc przed montażem należy ułożyć specjalnie obliczony pod stosowne obciążenia fundament z żelbetonu. I tu należy zwrócić atencję na studzienki kanalizacyjne. Maksymalna odległość między studzienkami jest uzależniona od obliczonej wielkości wody przy uwzględnieniu spadu terenu, podzielonym przez boczny odpływ na bieżące metry. W takim razie posiadamy pewność, że odwodnienie będzie dopełniać swą funkcję prawidłowo i bez problemowo służyło na wiele lat.

Opracowano przez: Wanda